Meny

Meny

Elevråd

  • Elever från år 3-6 deltar.
  • Elever ur åk 6 väljs till ordförande och sekreterare.
  • Elevrådsrepresentanterna ges träning i sammanträdesteknik.
  • De medverkar i utformandet av regler som rör skolan som helhet, både utomhus och inomhus.
  • De är ibland remissinstans.
  • Elevrådsrepresentanterna kommer med förslag/önskningar från klasserna.
  • Elevgrupp får i uppgift att förmedla frågeställningar till rätt instans eller att själva verkställa beslut.
  • Resultatet redovisas vid nästa elevråd.
  • Protokoll skrivs och redovisas på klassråden (även i F 1-2-orna).

Ansvarig pedagog är Victoria Mobaeck.

Ur elevrådet väljs representanter till Matrådet på skolan.

Senast ändrad: 2017-12-06 07.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevråd

g q n C

p

Kontakt