Meny

Meny

Elevskyddsombud

Uppgifter för elevskyddsombudet

  • Rapportera om något är sönder innomhus eller på skolgården.
  • Rapportera om det finns någon plats på skolgården som det är farliga aktiviteter på. ge förslag på hur vi kan göra det bättre och säkrare.

Ansvariga pedagog är Lill Skanbäck.

Två elever väljs i varje klass från år 2-6. Ansvarig personal sammankallar till uppföljningssamtal två gånger varje termin.

På klassrådets dagordning skall det alltid finnas en punkt med rapport från elevskyddsombuden.

Senast ändrad: 2018-08-27 11.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevskyddsombud

g q n C

p

Kontakt