Meny

Meny

Elevskyddsombud

Uppgifter för elevskyddsombudet

  • Rapportera om något är sönder i klassrummet, kapprummet, grupprummet eller på skolan/skolgården.
  • Finns det någon plats på skolgården som det är farliga aktiviteter på. Hur kan vi göra det bättre och säkrare?

Ansvariga pedagog är Ingela Larsson.

Två elever väljs i varje klass från år 2-6. Ansvarig personal sammankallar till uppföljningssamtal två gånger varje termin.

På klassrådets dagordning skall det alltid finnas en punkt med rapport från elevskyddsombuden.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-28 11.25
Senast ändrad: 2016-11-28 11.27

Dela sidan: Elevskyddsombud

g q n C

p

Kontakt