Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevskyddsombud

Uppgifter för elevskyddsombudet

  • Rapportera om något är sönder inomhus eller på skolgården.
  • Rapportera om det finns någon plats på skolgården som det är farliga aktiviteter på.
  • Ge förslag på hur vi kan göra det bättre och säkrare.
  • Vara delaktiga under skolans arbetsmiljörond.

Ansvarig pedagog är Lill Skanbäck.
E-post: lill.skanback@edu.boras.se

Två elever väljs i varje klass, från åk 2-6. Ansvarig personal sammankallar till uppföljningssamtal två gånger varje termin.

På klassrådets dagordning skall det alltid finnas en punkt med rapport från elevskyddsombuden.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevskyddsombud

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol