Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevskyddsombud

Uppgifter för elevskyddsombudet

  • Rapportera om något är sönder innomhus eller på skolgården.
  • Rapportera om det finns någon plats på skolgården som det är farliga aktiviteter på.
  • Ge förslag på hur vi kan göra det bättre och säkrare.
  • Vara delaktiga under skolans arbetsmiljörond.

Ansvariga pedagog är Lill Skanbäck.

Två elever väljs i varje klass från åk 2-6. Ansvarig personal sammankallar till uppföljningssamtal två gånger varje termin.

På klassrådets dagordning skall det alltid finnas en punkt med rapport från elevskyddsombuden.

Senast ändrad: 2018-11-05 12.41

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevskyddsombud

g q n C