Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Kamratstödjarna

Två elever i varje klass från och med årskurs 3, väljs som klassens kamratstödjare. Deras huvuduppgift är att vara delaktiga i skolans trygghetsfrämjande arbete. Kamratstödjarna träffas regelbundet under läsåret.

Målsättningen är att skapa en positiv skolmiljö där alla elever känner sig trygga och trivs bra.

Ansvariga för kamratstödjarna är skolans kurator, skolsköterkan samt en lärare och en fritidspedagog.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Kamratstödjarna

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol