Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kamratstödjarna

Två elever i varje klass från och med årskurs 3, väljs som klassens kamratstödjare. Deras huvuduppgift är att vara delaktiga i skolans trygghetsfrämjande arbete. Kamratstödjarna träffas regelbundet under läsåret.

Målsättningen är att skapa en positiv skolmiljö där alla elever känner sig trygga och trivs.

Ansvariga för kamratstödjarna är skolans kurator, skolsköterkan samt en lärare och en fritidspedagog.

Senast ändrad: 2018-08-27 12.28

Ändrad av:

Dela sidan: Kamratstödjarna

g q n C