Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Kamratstödjarna

Två elever i varje klass från och med årskurs 3, väljs som klassens kamratstödjare. Deras huvuduppgift är att vara delaktiga i skolans trygghetsfrämjande arbete. Kamratstödjarna träffas regelbundet under läsåret.

Målsättningen är att skapa en positiv skolmiljö där alla elever känner sig trygga och trivs.

Ansvariga för kamratstödjarna är skolans kurator, skolsköterkan samt en lärare och en fritidspedagog.

Senast ändrad: 2020-06-02 15.17

Uppdaterad av:

Dela sidan: Kamratstödjarna

g q n C

p

Kontakt