Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att upprätta en plan varje år mot kränkande behandling.

Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram planen för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Asklandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Senast ändrad: 2019-08-28 11.54

Uppdaterad av:

Dela sidan: Plan mot diskriminering och kränkande behandling

g q n C