Meny

Meny

Lagar, regler och planer

På vår skola arbetar vi för att eleverna ska trivas och vara trygga.

Ordningregler

Skolans ordningsregler för att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö för alla.

Likabehandlingsplan

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en arbetsplan kring detta.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ta del av Bergdalskolans likabehandlingsplan.PDF

Senast ändrad: 2019-07-03 08.41

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt