Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

Skolan börjar tidigt med att lära eleverna demokrati och elevinflytande. Elevernas synpunkter är viktiga för att kunna skapa en skola där vi alla är delaktiga. Varannan vecka har klasserna klassråd. Då diskuterar de en eller ett par gemensamma frågor som representanterna sedan tar med till Elevrådet.

Elevrådet, som leds av rektor, träffas varannan vecka. För att alla ska lära sig att föra fram klassens synpunkter får alla elever vara elevrådsrepresentanter enligt ett rullande schema.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol