Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande

Skolan börjar tidigt med att lära eleverna demokrati och elevinflytande. Elevernas synpunkter är viktiga för att kunna skapa en skola där vi alla är delaktiga. Varje vecka har klasserna klassråd. Då diskuterar de en eller ett par gemensamma frågor som representanterna sedan tar med till Elevrådet.
Elevrådet, som leds av rektor, träffas en gång i veckan. För att alla ska lära sig att föra fram klassens synpunkter får alla elever vara elevrådsrepresentanter enkigt ett rullande schema.

Senast ändrad: 2019-03-26 15.31

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C

p

Kontakt