Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

Arbete mot kränkande behandling

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Syftet med planen mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö.

Plan mot kränkande behandling årskurs F-6PDF

Plan mot kränkande behandling årskurs 7-9Word

Konsekvenstrappa årskurs F-9PDF

Frånvaro
Rutiner för sjukanmälan och vid frånvaroPDF

Senast ändrad: 2020-03-11 12.44

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt