Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Borgstenagruppen

Borgstenagruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Upptagningsområdet är hela Borås Stad. Verksamheten kan ta emot upp till sex elever. Eleverna får tillgång till en tids vistelse i en liten grupp med utökat vuxenstöd. Borgstenagruppen tillhör Borgstenaskolan och dess lokal ligger en trappa ner i Borgstenaskolan.

Målgrupp

Borgstenagruppen tar emot elever som hamnat i socioemotionella svårigheter vilket kan yttra sig i utagerande beteende. En placering i gruppen kan bli aktuell när dessa svårigheter hindrar elevens dagliga skolarbete och sociala samspel samt påverkar eleven negativt. Ansökan sker via rektor på den hemskola eleven tillhör. Särskilda stödinsatser ska vara prövade och utvärderade. Antagningen sker via Borås stads centrala antagningsgrupp.

Personal

I Borgstenagruppen arbetar personalen tätt tillsammans. Personalstyrkan består av två lärare, en grundlärare mot fritidshem och en socialpedagog. Tillsammans har gruppen kompetens inom lågaffektivt bemötande, CPS, MI, Studio 3 samt behörighet i alla grundämnen samt fritidshemsbehörighet.

Arbetssätt

Undervisning och social färdighetsträning pågår alltid parallellt och genomsyrar elevernas skoldag. Pedagogerna arbetar ständigt utifrån ett pedagogiskt och socialt perspektiv. Undervisningen sker enligt skolans styrdokument Läroplan för grundskolan 2011. I det sociala elevmålsarbetet får eleverna stöttning och hjälp med att utveckla egna strategier för att hantera olika situationer.

Blankett Underlag för placering i särskild undervisningsgrupp PDF

Senast ändrad: 2020-06-04 13.43

Uppdaterad av:

Dela sidan: Borgstenagruppen

g q n C

p

Kontakt