Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Borgstenaskolans plan mot trakasserier och kränkande behandling 2019/2020

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Borgstenaskolans plan mot kränkande behandlingPDF

Borgstenaskolan ordningsregler 2019/2020

Tillsammans har alla elvever och elevrådet tagit fram skolans ordningsregler och konsekvenser.

Borgstenaskolans ordningsreglerPDF

Senast ändrad: 2020-03-11 08.51

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C