Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Återlämning av datorer juni 2021

Nedanstående brev skickades ut till vårdnadshavare till elever i årskurs 6 och 9 i februari 2021. Det beskriver hur och när återlämningen av elevernas digitala verktyg ska ske vårterminen 2021. Det är eleverna som slutar årskurs 6 och 9 som återlämnar sina datorer (i vissa fall iPad). Det kommer att finnas möjlighet att köpa sin dator.
När eleven kommer till årskurs 7 respektive gymnasiet får de en ny dator.

Information från Foxway Education (f.d. LIN Education)

Ditt verktyg löper snart ut

Hej,

Den digitala enhet som du/ditt barn använt i skolan under en bestämd period håller nu på att gå ut på sitt leasingavtal. Det är därmed upp till dig att ta ställning till om du vill lämna tillbaka enheten eller köpa ut den.

Oberoende val måste du gå in på webbsidan recycle.lin.education Länk till annan webbplats., och göra ett aktivt val. Det som krävs för att göra valet är enhetens serienummer. Med det loggar du in och går vidare med valet.

Utköp av din digitala enhet

recycle.lin.education Länk till annan webbplats. (du anger inte www. innan) genomförs köpet direkt genom att du skriver in den aktuella enhetens serienummer samt mailadress. Där finns även en instruktionsvideo för hur du hittar ditt serienummer. Är du inte myndig gäller erbjudandet för din vårdnadshavare som måste genomföra stegen. Utköpspriset ser du efter att du gått vidare med länken du får i verifieringsmailet som skickas automatiskt till angiven mailadress.

Köpet måste vara genomfört senast dagen för återlämning (din skola kommer att informera mer om detta då de bestämmer hålltiderna). När betalningen lyckats skickas ett kvitto på köpet direkt till angiven mailadress (ange en mailadress som inte är din skoladress).

Du ansvarar över att inga licenser/program på enheten som tillhör skolan ska finnas kvar på din utköpta enhet. Därför rekommenderar vi att du nollställer din enhet i samband med utköpet. Se nedan för instruktioner.

Om du vill köpa din enhet och den är låst till skolan/kommunen - Den låsningen kommer att tas bort först efter att alla verktyg är inlämnade/utköpta efter skolavslutningen. Det exakta datumet bestämmer skolan och kommunicerar ut till er. Efter att den låsningen är borttagen kan enheten behöva återställas för att låsningen ska släppa.

Manual för återställning till iPad: Länk iPad
Länk till annan webbplats.
Manual för återställning till MacBook: Länk Macbook Länk till annan webbplats.

Manual för återställning till Chromebook: Länk Chromebook Länk till annan webbplats.

Skriv in enhetens serienummer i webbportalen och genomför köpet direkt på sidan. Godkänd betalningsmetod:

Kortbetalning
Använd ett Mastercard eller Visakort för säker kortbetalning på nätet. Kom ihåg att kortet måste vara aktiverat till internetköp vilket lättast görs via internetbanken.

Swish
Nytt för i vår är att vi i vår utköpsportal även erbjuder swish som betalningsalternativ.

I samband med utköpet erbjuds du även att köpa till diverse utvalda tillbehör som passar just din enhet. Det går inte att betala kontant eller via faktura.

Återlämning av din digitala enhet

Genomför valet för återlämning direkt genom portalen recycle.lin.education
Länk till annan webbplats.
Vid en lyckad registrering skickas ett kvitto på återlämningsvalet direkt till angiven mailadress.

När ska jag återlämna min dator?

Från Dalsjöskolan hämtas datorerna den 8 juni. Insamling av datorerna kommer eventuellt att ske någon eller ett par skoldagar i förväg i den händelse klassen har aktiviteter planerade utanför skolans område under upphämtningsdagen.

Du är ansvarig över att din enhet återlämnas under utsatt återlämningstillfälle. Återlämnas den inte på utsatt tid och plats kan du bli ersättningsskyldig.

För att vi ska godkänna din enhet vid återlämning krävs vissa åtaganden från din sida. Du är skyldig att anmäla och åtgärda en eventuell skada vid inträffandet för att helt undvika onödiga kostnader. Din enhet får vara utsatt för normalt slitage, men ingen skada som påvisar yttre åverkan vilket påverkar enhetens funktion på ett eller annat sätt accepteras. Enheten ska vara funktionsduglig utan skador.

För en godkänd återlämning krävs även att tillhörande laddare av originalmodell finns och är hel och fungerande. Är du osäker eller vet med dig att du har en skada, kolla upp det med skolans IT-ansvarige före återlämningsdagen.

Ska du återlämna en iPad måste du avaktivera enheten från “Find my iPad” innan återlämning. Är denna funktion aktiverad vid återlämning kan du bli ersättningsskyldig då sådan iPad blir ohanterlig för vidare användning. Du avaktiverar funktionen genom enhetens inställningar eller via iCloud när du loggar in med ditt Apple-ID.

Utrustning som ska återlämnas:

 • Funktionsduglig digital enhet utan skador
 • Komplett strömladdare av originalmodell som fungerar och är hel

För att du ska känna dig trygg med återlämning av din skolenhet garanterar vi att enheten genomgår en certifierad säkerhetsradering enligt datainspektionens rekommendationer kort efter att vi samlat in den. Vi rekommenderar dock alltid att du nollställer din enhet innan återlämning.

Vi hjälper er!
Slutligen hoppas vi att du har varit nöjd med enheten och att den integrerat väl med skolarbetet.

Har du frågor om utköp eller återlämning ber vi dig att kontakta oss på utkop@foxway.com

Med vänliga hälsningar
Jonas och Julia på Foxway

Skick och besiktning av utrustning

Varje enhet som återlämnas till Foxway Education genomför vi en besiktning på. Ni är skyldiga att åtgärda eventuella skador och fel vid inträffandet så att sådant åtgärdas innan avtalsslut. Åsidosätter ni det har vi rätt att under återtaget neka returer eller debitera slitagekostnad. Vid en besiktning går vi igenom nedan checklista:

 • Chassi - enhetens yttre ska vara helt och utan skador och klistermärken.
 • Skärm/display - ska vara fri från skador så som repor, sprickor, tryckskador. Detta är den mest känsliga delen vi tittar på.
 • Funktion - enheten ska starta och fungera.
 • Bucklor/böjda hörn (dator) - enheten ska vara fri från bucklor som påverkar enhetens helhetsintryck och värde. Ett böjt hörn får inte påverka enhetens stängningsfunktion eller göra så att locket inte stängs helt.
 • Bucklor/böjda hörn (läsplatta)- enheten ska vara fri från bucklor som påverkar enhetens helhetsintryck och värde. Ett böjt hörn får inte påverka enhetens kontakt med skärm/display.
 • Gångjärn (laptop) - enhetens gångjärn ska vara helt och ha kvar sin motståndsfunktion.
 • Find my iPhone/iPad/Mac (Apple) - funktionen måste vara avaktiverad innan återlämning (OBS gäller ej Chromebook).
 • Strömladdare - laddaren ska vara av originalmodell, hel och fungerande.
 • Funktion av knappar, portar.

Normalt slitage godkänns vid återlämning av enhet. Har enheten skadats på grund av yttre åverkan har vi rätt att neka retur eller debitera slitagekostnad. För att vi ska ha rätt att debitera slitagekostnad krävs det att skadan eller felet på enheten har uppkommit från yttre åverkan. Skadan eller felet påverkar antingen enhetens helhetsintryck, värde och/eller funktion. Vid nekad retur är skadan eller felet så påtaglig att enheten inte längre är funktionsduglig och/eller har något värde.

Kostnad slitageskador

Observera att nedan beskrivningar är exempel på skador/skick och kostnader är angivna exklusive moms.

Chromebook

 • 300 kr: Ej normalt slitage på chassi, display, bucklor, gångjärn, touchpad, funktion, borttagna tangenter (gummiplupp under tangent).
 • 250 kr: Saknad, ej komplett eller trasig laddare.
 • Utköpspris: Vårdslöshet som genererat påtaglig skada (grova inristade repor i chassi, sprucket chassi, tydlig tappskada utan fodral, knäckta gångjärn, skadad skärm). Dator startar ej.

iPad

 • 300 kr: Ej normalt slitage på chassi, display, bucklor, funktion. Saknad, ej komplett eller trasig laddare (vi följer Apples priser och justeringar. Sker förändringar uppdateras kostnad)
 • Utköpspris: Vårdslöshet som genererat påtaglig skada. (grova inristade repor i chassi, tydlig tappskada utan fodral som påverkar kontakten med skärm, skadad/lös skärm). iPad startar ej. Ej avaktiverat “Find my iPad”

Om elev lånat tangentbord till iPad ska detta återlämnas direkt till skolan.

Om datorn har något eller några av ovanstående skador, så ska eleven kontakta Susanne Mandrén på Dalsjöskolan omgående och göra en felanmälan. Skadan kan då godkännas som försäkringsärende.


Det är viktigt att poängtera att det är Foxway Educations bedömning som gäller och att Dalsjöskolan vid insamlandet inte kan garantera någon elev att ett avdrag inte kommer registreras. Vid återtag kommer Foxways personal alltid att skriva en besiktningskommentar i de fall de registrerar avdrag och vid möjlighet kommer de även att ta bild på eventuella skador som kommer vara en del av besiktningen.

Observera att Dalsjöskolan INTE gör någon bedömning av datorerna vid återlämnandet i juni, utan det gör Foxway Education. Om frågor kring detta uppstår så ska ni kontakta Foxway Education direkt via utkop@foxway.com eller via telefon 010-209 63 00.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Återlämning av datorer juni 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol