Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fjärrundervisning

Om sidan

Denna sida är skapad i samband med övergången till fjärrundervisning under perioden 12-22 januari 2020. Dalsjöskolan lägger löpande upp ny information här, nyast information överst.

 

Löpande info om fjärrundervisning

 

Förtydligande av skollunch (information från Grundskoleförvaltningen)

2021-01-14

Förtydligande av skollunchhantering under perioden med fjärrundervisning för högstadiet i Borås Stad.

  1. I första hand hänvisas eleverna till att hämta skollunch vid sin högstadieskola i medhavd matlåda.
  1. Om detta inte är praktiskt möjligt så hänvisas de till att hämta skollunch i medhavd matlåda på närmaste kommunala grundskola i Borås Stad. Om en elev har specialkost behöver vårdnadshavare anmäla specialkost till köket på den skola som maten önskas hämtas på. Specialkostanmälan görs senast dagen före. Öppettiderna för avhämtning av skollunch i skolrestaurangerna är mellan kl. 10.30 – 14.00.

Det är viktigt att det inte är för många personer i matsalen samtidigt.

  1. Om avståndet till närmaste grundskola är för långt för att hinna under lunchrasten, kontaktar vårdnadshavare elevens ordinarie skolkök och stämmer av möjligheterna att hämta 2-3 skolluncher på morgonen eller tidig eftermiddag ifrån köket för att ätas dagen/dagarna efter.

Det utgår då ingen transportersättning för den som hämtar.

Från 14 januari hänvisas frågor från vårdnadshavare gällande skollunch till grf.samordning@boras.se där kostverksamheten centralt hanterar frågeställningarna.

(Telefonnummer till Dalsjöskolans kök: 033-358715)


Brev till vårdnadshavare 2020-01-11

Hej,
Som ni tidigare fått information om kommer elever i årskurs 7-9 i Borås Stads grundskolor att övergå till fjärrundervisning från och med 2021-01-12 till och med 2021-01-22. I det här utskicket får du mer information om vad som gäller på Dalsjöskolan.

Närvaro
Skolplikten gäller som vanligt vid fjärrundervisning, men eleverna deltar i undervisningen med hjälp av digitala verktyg hemifrån. Undervisande lärare tar elevernas närvaro vid varje lektion. Ordinarie schema gäller och eleverna ska följa sina ämnen. Närvaro kommer att tas vid varje lektion.
Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler eventuell sjukfrånvaro som vanligt via Dexter.

Digitala verktyg och undervisning

  1. Eleverna följer sitt ordinarie klasschemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  1. På respektive ämnestid går eleverna in i ämnets google-classroom. Inbjudningar till nya ämnen eller grupper som ska starta upp den här terminsstarten skickas till elevernas google-mail.
  1. I google-classroom startar de lektionen tillsammans med läraren i google-meet, där tar läraren närvaro och ger instruktioner för lektionen. Länk till google-meet finns nedanför aktivitetsrubriken i classroom. När google-meet används bör eleverna till en början ha sin kamera påslagen och sin mikrofon avstängd. Chatten används bara för att ställa frågor till läraren och det går att “räcka upp handen” för att bli tilldelad ordet under lektionerna.

Vid frågor kring ämnesundervisningen kontakta i första hand undervisande lärare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du saknar länk, uppkoppling eller tekniska frågor kontakta susanne.mandren@boras.se eller lena.artursson@boras.se

Skollunch
Elever har rätt till skollunch även då undervisningen bedrivs på distans. Eleverna kommer därför erbjudas att hämta mat i medtagen lunchlåda. I första hand hämtar eleverna lunch på sin högstadieskola, om detta inte är möjligt hämtar eleverna istället lunch från närmaste kommunala grundskola; Äspered, Rångedala, Dannike, Aplared, Målsryd, Gånghester eller givetvis Dalsjöskolan.

Om ditt barn behöver specialkost så måste ni dagen innan anmäla behovet till den skola där ni hämtar mat annars kan vi inte garantera att maten finns. Detta är ett vårdnadshavares ansvar.

Mentorstid tisdag

Tisdagen den 12/1 börjar vi med mentorstid för alla klasser klockan 8,20-ca 8.40 för att mentorer får möjlighet att träffa sina elever och stämma av hur det fungerar. Mentorerna skapar ett mentors klassrum.

Ordinarie lektioner enligt schema börjar klockan 9.00

Elever i behov av särskilt stöd
När det gäller elever i behov av stöd och elevhälsans arbete så kommer vi att ha möten och dialog om hur vi ska prioritera och ge stöd till elever.. Mentorer och ämneslärare stämmer kontinuerligt av med elever, vårdnadshavare och elevhälsan.

Övrigt
Jag förstår att det finns många frågor och oro hos elever och er vårdnadshavare. Vi ska göra allt vi kan för att göra detta så bra som möjligt för ditt barn så att ni kan känna er trygga. Vi har inte svar på alla frågor men tveka inte att höra av er så löser vi dem allt eftersom tillsammans.

Vänliga hälsningar

Rektor: Maria Persson, maria.p.persson@boras.se Tel: 033-358725

Expeditionen: Lena Arvidsson, lena.artursson@boras.se Tel: 033-358710

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fjärrundervisning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol