Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fjärrundervisning

Om sidan

Denna sida är skapad i samband med övergången till fjärrundervisning under perioden vårterminen 2021. Dalsjöskolan lägger löpande upp ny information här, nyast information överst.

Löpande information om fjärrundervisning

Observera att schema för vecka 15 och 16 kan komma att ändras med kort varsel beroende på vilka riktlinjer skolan får från Västa Götalandsregionen och Grundskoleförvaltningen.

Schema vecka 15 varvad fjärr- och närundervisning

Vecka 15

Undervisning i skolan

Måndag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 7

Tisdag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 7

Onsdag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 8

Torsdag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 8

Fredag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 7

Vecka 16

Undervisning i skolan

Måndag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 8

Tisdag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 8

Onsdag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 7

Torsdag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 7

Fredag

Hela årskurs 9 samt hela årskurs 8

Skollunch Dalsjöskolan

Kommande veckor bedrivs varvad fjärr- och närundervisning på Dalsjöskolan.

För att lösa skollunchen har följande bestämts av Grundskoleförvaltningen i samråd med Dalsjöskolans kök:

Den dag eleven går i skolan säger eleven till personal i skolmatsalen om eleven vill ha med sig en lunchlåda hem i slutet av skoldagen. Vissa dagar kan det finnas möjlighet att få med matlåda för två dagar hem. Detta meddelas i så fall vid hämtningstillfället.

Meddelandet om att matlåda önskas ges till matsalspersonalen samtidigt som eleven äter sin lunch, så att eleven inte behöver gå in i matsalen mer än en gång under lunchserveringen.

Matsalspersonalen gör då i ordning en matlåda och sätter den på kylning. Eleven hämtar sin kylda matlåda i slutet av skoldagen och tar med den hem, för att äta dagen efter.

Vissa dagar kan det finnas möjlighet att få med matlåda för två dagar hem. Detta meddelas i så fall vid hämtningstillfället.

Eleven ska inte ha med egen låda dessa dagar, utan skolan står för förpackningen. Detta för att säkerställa att kylningsprocessen är korrekt och densamma i alla lådor.

Det går också bra att hämta lunch på närmaste kommunala skola, i egen medhavd låda, de dagar eleven har fjärrundervisning.

Frågor kring detta hänvisas i första hand till Jessica Sülla, Dalsjöskolans kök, 033-35 87 15

Förtydligande av skollunch (information från Grundskoleförvaltningen)

2021-01-14

Förtydligande av skollunchhantering under perioden med fjärrundervisning för högstadiet i Borås Stad.

  1. I första hand hänvisas eleverna till att hämta skollunch vid sin högstadieskola i medhavd matlåda.
  1. Om detta inte är praktiskt möjligt så hänvisas de till att hämta skollunch i medhavd matlåda på närmaste kommunala grundskola i Borås Stad. Om en elev har specialkost behöver vårdnadshavare anmäla specialkost till köket på den skola som maten önskas hämtas på. Specialkostanmälan görs senast dagen före. Öppettiderna för avhämtning av skollunch i skolrestaurangerna är mellan kl. 10.30 – 14.00.

Det är viktigt att det inte är för många personer i matsalen samtidigt.

  1. Om avståndet till närmaste grundskola är för långt för att hinna under lunchrasten, kontaktar vårdnadshavare elevens ordinarie skolkök och stämmer av möjligheterna att hämta 2-3 skolluncher på morgonen eller tidig eftermiddag ifrån köket för att ätas dagen/dagarna efter.

Det utgår då ingen transportersättning för den som hämtar.

Från 14 januari hänvisas frågor från vårdnadshavare gällande skollunch till grf.samordning@boras.se där kostverksamheten centralt hanterar frågeställningarna.

(Telefonnummer till Dalsjöskolans kök: 033-358715)

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fjärrundervisning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol