Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Skolans dokument

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här nedan finner du likabehandlingsplanen och andra dokument som behandlar olika aspekter av skolans verksamhet.

ANDT - skolans rutinerPDF

ANDT - här kan man få hjälpWord

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

DisciplintrappanPDF

Hög frånvaro - skolans rutinerPDF

iPad försäkringPDF

iPad överenskommelsePDF

Klassresor - skolans policyPDF

Mobilförbud lektionstidPDF

Värdegrund och trivselreglerPDF

Trafiksituationen vid Dalsjöskolan

Att köra in på parkeringen för att lämna eller hämta barnen skapar en mycket osäker trafiksituation, särskilt på morgnarna.
Sedan tidigare finns det som rutin att lämna eller hämta vid bussrondellen.
När ni hämtar och behöver vänta vill busschaufförerna att ni ställer er på andra sidan Dalsjövägen närmast skogen, så att de kan köra in och ut med sina bussar.
För allas trivsel och säkerhet ber vi er att tillämpa denna rutin så långt det går.

Senast ändrad: 2018-08-22 10.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt