Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

Informationshäften

I informationshäftet finns fördjupad information om Dalsjöskolan, tider, regler osv.

Dalsjöskolans informationshäftePDF

Skolans dokument

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram planen för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här finner du några av de dokument som är viktiga i vår verksamhet.

Trygghet och studiero

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Värdegrund och trivselreglerPDF

Mobilförbud lektionstidPDF

DisciplintrappanPDF

Frånvaro

Hög frånvaro - skolans rutinerPDF

Digitala verktyg

iPad överenskommelsePDF

iPad försäkringPDF

Alkohol, narkotika, dopning, tobak

ANDT - skolans rutinerPDF

ANDT - här kan man få hjälpWord

Övrigt

Klassresor - skolans policyPDF

Trafiksituationen vid Dalsjöskolan

Att köra in på parkeringen för att lämna eller hämta barnen skapar en mycket osäker trafiksituation, särskilt på morgnarna. Sedan tidigare finns det som rutin att lämna eller hämta vid bussrondellen.
När ni hämtar och behöver vänta vill busschaufförerna att ni ställer er på andra sidan Dalsjövägen närmast skogen, så att de kan köra in och ut med sina bussar.
För allas trivsel och säkerhet ber vi er att tillämpa denna rutin så långt det går.

Senast ändrad: 2020-03-06 10.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt