Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trivselregler

Trivselregler på Dalsjöskolan

På vår skola:

 • Vill vi att alla använder ett vårdat språk, tar hand om och lyssnar på varandra.
 • Ska du vara mot andra som du själv vill att andra är mot dig.
 • Respekterar vi varandra, till exempel genom att uppskatta att vi alla är olika.
 • Är vi rädda om våra lokaler, skolans material och om våra egna och andras saker.
 • Kastar vi inte snöbollar eller vatten på varandra i skolans lokaler eller på skolans område.

Trivselregler

 • Vi accepterar inga kränkningar.
 • Vi slänger allt skräp i papperskorgarna och håller våra väggar rena från klotter.
 • Vi har nolltolerans mot tobak, alkohol och droger. Energidrycker och e-cigaretter vill vi heller inte ha på skolan.
 • Vi stör inte några andra lektioner, exempelvis genom att knacka på dörren eller gå in i salen.

Vid lektionspass och undervisningstid

 • Kommer vi i tid och har med oss rätt material.
 • Lämnar vi telefon på avsedd plats vid lektionsstart.
 • Sitter vi på bestämda platser i klassrummet.
 • Vi pratar alltid med läraren om vi måste lämna salen.
 • Använder vi datorer och iPads till undervisning och till skoluppgifter.
 • När lektionen är slut ställer vi i ordning stolar, bänkar och plockar upp skräp innan vi lämnar salen.

Vi har nolltolerans mot kränkningar!

Alla konflikter och kränkningar där annan elev utsätts rapporteras till rektor och utreds genom samtal med berörda elever. Kontakt tas med vårdnadshavare. Vid behov görs en fortsatt utredning genom samtal med rektor/biträdande rektor eller person från elevhälsan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trivselregler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol