Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Trivselregler

Trivselregler på Dalsjöskolan

På vår skola vill vi:

 • Att alla använder ett vårdat språk, tar hand om varandra, lyssnar på varandra och har roligt ihop.
 • Vara mot andra som jag vill att andra är mot mig.
 • Visa varandra hänsyn.
 • Vara rädda om våra lokaler, material och om dina egna och andras saker.

Trivselregler

 • Vi accepterar inga kränkningar.
 • Vi slänger allt skräp i papperskorgarna, och håller våra väggar och möbler rena från klotter.
 • Vi har nolltolerans mot tobak, nikotin, alkohol och droger. Energidrycker med koffein och elcigaretter är inte tillåtna i skolan.
 • Vi stör ej några andra lektioner, exempelvis genom att knacka på dörren eller gå in i salen.

Vid lektionspass och undervisningstid

 • Kommer du i tid och har med dig rätt material.
 • Lämnar du din telefon inlåst i ditt skåp.
 • Sitter du på den plats i klassrummet som din lärare bestämt.
 • Använder du chromebooken enbart till undervisning och till skoluppgifter.
 • När lektionen är slut hjälps alla i klassen åt att ställa iordning stolar, bänkar och plockar upp skräp innan alla lämnar salen.
 • Pratar alltid med läraren om du måste lämna salen.

Vi har nolltolerans mot kränkningar!

Alla konflikter och kränkningar där annan elev utsätts rapporteras till rektor och utreds genom samtal med berörda elever. Kontakt tas med vårdnadshavare. Vid behov görs en fortsatt utredning genom samtal med rektor/biträdande rektor eller person från elevhälsan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Trivselregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol