Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Särskild undervisningsgrupp

Dalsjögruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Gruppen vänder sig till elever i årskurs 4-9 med diagnoserna adhd och autism som hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande beteende. Verksamheten kan, efter särskild prövning, ta emot upp till sju elever från hela Borås. Eleverna får tillgång till undervisning i en liten grupp med utökat vuxenstöd. Dalsjögruppen tillhör Dalsjöskolan och ligger i anslutning till mellanstadiets skolgård.

Målgrupp

Dalsjögruppen tar emot elever med diagnoserna adhd och autism som hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande beteende. En placering i gruppen kan bli aktuell när svårigheterna hindrar elevens dagliga skolarbete och sociala samspel samt påverkar eleven negativt. Särskilda stödinsatser ska vara prövade och utvärderade före ansökan kan göras via rektor på elevens hemskola. Särskild prövning och antagning görs av Borås Stads centrala antagningsgrupp.

Personal

I Dalsjögruppen arbetar personalen nära och tillsammans. Personalstyrkan består av två-tre lärare och en socialpedagog. TIllsammans har gruppen kompetens inom lågaffektivt bemötande, specialpedagogik, CPS och MI, samt behörighet att undervisa i alla ämnen i grundskolan.

Arbetssätt

Undervisning och social färdighetsträning sker alltid parallellt under elevernas skoldag. Pedagogernas arbete utgår från ett pedagogiskt och ett socialt perspektiv. Undervisningen sker enligt läroplanen för grundskolan. I det sociala elevmålsarbetet får eleverna stöttning och hjälp med att utveckla egna strategier för att hantera olika situationer.

Kontakt

Välkommen att kontakta Mathias Dahlander, rektor för Dalsjögruppen.

E-post: mathias.dahlander@boras.se

Telefon: 033-35 51 38

Blankett för att anmäla intresse för plats i Dalsjöskolans särskilda undervisningsgrupp Pdf, 95.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Särskild undervisningsgrupp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol