Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Elevhälsa

Daltorpskolans elevhälsoteam består av specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.


Elevhälsa Förskoleklass - årskurs 6

Titel

Namn

Kontakt

Skolsköterska

Andreas Hansson

033-35 79 30
0768-88 87 86

Specialpedagog

Victoria Lindström

-

Skolkurator

Frida Eurenius

0768-88 53 80


Elevhälsa årskurs 7-9

Titel

Namn

Kontakt

Skolsköterska

Kim Kubista

033-35 79 85
0704-55 79 85

Specialpedagog

Lena Vikingson

0734-32 81 20

Specialpedagog

Robert Stylin

-

Specialpedagog

Malin Johansson

0734-32 71 77

Skolkurator

Satu Svanlund

033-35 79 84

Studie- och yrkesvägledare

Frida Hessleklint

033-35 79 78

0768-88 79 78

Skolpsykolog

Anna Bendroth

0734-32 74 25

Studiecoach

Tommi Cergic

0766-23 06 88

Studiecoach

Herman Thorell

0734-32 71 76

Resurspedagog

Monica Andersson

0733-62 87 00


Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade uppdrag att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolhälsovård

Elin Klämberg (F-6) och Yanira Augustsson är skolsköterskor på Daltorpskolan.

Till dem kan du vända dig med olika hälsoproblem såsom skador, sår, hudbesvär och pubertetsfrågor. Hon finns också till hands ifall du behöver prata med någon. Om hon inte kan hjälpa dig, kan hon hänvisa dig till rätt ställe. Du som förälder är också välkommen att höra av dig ifall du har frågor om ditt barns hälsa eller situationen i skolan.

Skolsköterskan arbetar utifrån ett basprogram för skolhälsovården , vilket innebär att hon träffar alla elever för hälsobesök /hälsosamtal i årskurs 4 och årskurs 7. I årskurs 4 och 6 erbjuds eleverna vaccinationer.

I skolhälsovården står barn och ungdomars hälsa i fokus, vilket innebär att kost, sömn, fysisk aktivitet, psykiskt välmående och meningsfull fritid är viktigt för att barn och ungdomar ska må bra. I hälsosamtalet med eleverna tas detta upp.

Skolsköterskan medverkar även när det gäller att arbeta med olika teman och grupper på skolan.
Marita finns också med i elevhälsan och likabehandlingsteamet som finns på skolan.

Tider till skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorn finns tillgänglig för elever, föräldrar och pedagoger i frågor rörande den psykosociala biten. Har ni frågor som berör era barn så hör gärna av er.

Kurators arbetstider är måndag - fredag 08.00-16.30.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med frågor/ärenden på både individ- grupp- och organisationsnivå. För kontakt med skolpsykolog, kontakta rektor.

Specialpedagog

Daltorpskolan har fyra specialpedagoger som tillsammans tar hand om eleverna på skolan. Deras kontaktuppgifter hittar ni till höger på sidan.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

Senast ändrad: 2019-11-08 13.14

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt