Meny

Meny

Om skolan

Daltorpskolan ligger centralt belägen i Borås. Skolan, som idag har cirka 720 elever i årskurserna F-9 och cirka 100 vuxna, är en modern skola med arbetsmiljövänliga lokaler. Skolan har två rektorer - en för årskurs F-6 och en för årskurs 7-9.

Om årskurserna

I årskurserna F-6 går cirka 210 elever och här jobbar 25 personer. Till F-6 hör även fritidshemmen Lillfritids och Storfritids, där eleverna vistas utanför skoltiden från förskoleklass och upp till årskurs 6.
I årskurs 7-9 går cirka 510 elever och här jobbar cirka 50 lärare.

Samarbete mellan hem och skola

Skolan värnar om det goda samarbetet med hemmet och därför finns ett skolråd med representanter för elever, föräldrar, lärare och skolledning. Skolans mål är att bedriva undervisning av god kvalitet och att eleverna ska nå kunskapsmålen för att kunna studera vidare.

Förskoleklass

Förskoleklassens lärare heter Anneth Håkansson. Tillsammans med henne jobbar Yulia Boström, Annette Gabrielson och Emelie Lindström. Barnen går i en klass, som är uppdelad i två olika grupper: Tigrarna och Lejonen.

Under dagen har eleverna både arbetstid i klassrummet, så väl som tid för utevistelse och lunch. Därför är det viktigt att barnen har kläder efter väder!

Senast ändrad: 2019-07-03 17.14

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt