Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Våra profiler

På Daltorpskolan väljer du mellan flera olika profiler som är skapade för att ta tillvara och utveckla just dina intressen.

Vi vill uppmuntra din nyfikenhet och kreativitet och vi erbjuder möjligheten att i praktiskt arbete prova och testa dina idéer.

Tillsammans med IF Elfsborg och Studio & Danza erbjuder Daltorpskolan profillektioner med inriktning på fotboll och dans för elever som vill satsa extra på sitt stora fritidsintresse samtidigt som de fokuserar på studierna.

En gång i veckan (60 minuter) tränar eleverna i anslutning till skoltid tillsammans med tränare och instruktörer från IF Elfsborg och Studio & Danza. Detta gäller även för övriga profiler.

Profilerna är upplagda på tre år. Det betyder att du som söker väljer att delta i denna profil under hela studietiden i årskurs 7-9.

Dansprofil

I dansprofilen får du lära dig och träna på ett flertal olika typer av dansstilar. Du kommer även få många tillfällen att stå på scen i samband med avslutningsföreställningar och andra speciella tillfällen på skolan

Estetisk profil

I estetisk profil kommer du som elev att få jobba med design och hantverk i ett processinriktat arbetssätt där du själv lär dig planera och genomföra dina idéer. Det betyder att du får träna dig på att vara kreativ, lära dig mer om design, form och hur man planerar ett projekt. Du kommer också att få möjlighet att praktiskt genomföra dina egna idéer i olika material och tekniker.

Fotbollsprofil

Tillsammans med IF Elfsborg och även i egen regi erbjuder vi vår fotbollsprofil. En timma i veckan tränar du tillsammans med dina skolkamrater under ledning av tränare från IFE och får utveckla allt från ledarskap till bollteknik.

Vår fotbollsprofil är certifierad av Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och specialdistriktsförbunden (SDF).

Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil. Certifierad skola förbinder sig att årligen lämna verksamhetsrapport till SDF samt delta i SDF anordnad fortbildning.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

  • Studieplan - samtliga elever bör få ett exemplar av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
  • Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst en lektionstimma/vecka under hela läsåret.
  • Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
  • Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.

Idrottsprofil

Idrottsprofilen erbjuder dig ett varierat innehåll av aktiviteter med betoning på bollspel. Syftet med profilen är att fördjupa innehållet i ämnet idrott och hälsa.

IKT-profil

IKT-profilen har ett brett innehåll och du kommer att prova på:

  • programmering, robotar och 3D-skrivare
  • musik, video- och bildredigering
  • olika presentationsprogram
  • drönare
  • skapa hemsidor

Internationell profil

I den internationella profilen får du lära dig mer om världen, såväl lokalt som globalt. Vi ägnar oss bland annat åt film, diskussioner och studieresor.

Matlagningsprofil

I matlagningsprofilen får du lära dig såväl att laga många spännande maträtter som att baka olika läckra bakverk.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Våra profiler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol