Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Ordningsregler och likabehandlingsplan

På vår skola arbetar vi för att eleverna ska trivas och vara trygga.

Ordningregler

För att trivas och lära oss är det viktigt att:

  • Alla, såväl personal som elever, kommer väl förberedda till lektionerna.
  • Vi koncentrerar oss och ger varandra arbetsro.
  • Vi väntar på vår tur.
  • Vi lyssnar på alla vuxna.
  • Vi är rädda om våra och skolans saker.
  • Vi säger stopp om något inte är okej.
  • Vi talar sanning.
  • Vi respekterar varandra.

Likabehandlingsplan

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

Ta del av likabehandlingsplanen för Daltorpskolan F-6.PDF

Senast ändrad: 2019-12-16 20.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler och likabehandlingsplan

g q n C

p

Kontakt