Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Ordningsregler och likabehandlingsplan

På vår skola arbetar vi för att eleverna ska trivas och vara trygga.

Ordningregler

För att trivas och lära oss är det viktigt att:

  • Alla, såväl personal som elever, kommer väl förberedda till lektionerna.
  • Vi koncentrerar oss och ger varandra arbetsro.
  • Vi väntar på vår tur.
  • Vi lyssnar på alla vuxna.
  • Vi är rädda om våra och skolans saker.
  • Vi säger stopp om något inte är okej.
  • Vi talar sanning.
  • Vi respekterar varandra.

Likabehandlingsplan

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

Ta del av likabehandlingsplanen för Daltorpskolan F-6.PDF

Senast ändrad: 2019-12-16 20.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler och likabehandlingsplan

g q n C

p

Kontakt