Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

Våra elever och föräldrar är engagerade i skolans verksamhet.

Elevinflytande

Det formella elevinflytandet är organiserat genom klassråd i klasserna och elevråd där rektor träffar representanter från varje klass en gång i månaden. Utöver dessa råd finns miljöråd och matråd där klasserna är representerade. Till grund för det reella elevinflytandet ligger lärarnas arbete med formativ bedömning och BFL.

Föräldraråd

Positivt föräldraengagemang är en viktig drivkraft för oss. Föräldrarådet träffas en gång per termin och där möts både hem, förskola och skola för att behandla frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-05 09.17

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C