Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

Våra elever och föräldrar är engagerade i skolans verksamhet.

Elevinflytande

Det formella elevinflytandet är organiserat genom klassråd i klasserna och elevråd där rektor träffar representanter från varje klass en gång i månaden. Utöver dessa råd finns miljöråd och matråd där klasserna är representerade. Lärarnas arbete med formativ bedömning och bedömning för lärande (BFL) ligger ill grund för det reella elevinflytandet.

Föräldraråd

Positivt föräldraengagemang är en viktig drivkraft för oss. Föräldrarådet träffas en gång per termin och där möts hem, förskola och skola för att behandla frågor som är viktiga för verksamheten och har betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol