Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ekarängskolans fritidshem består av fyra enheter:

  • Eken AB förskoleklass - år 2
  • Eken CD förskoleklass - år 2
  • Eken 3 
  • Eken 4-6

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation I undervisningen på fritidshemmet utgör omsorg, utveckling och lärande en helhet.
Läs mer om vårt uppdrag i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kapitel 1, 2 och 4 gäller fritidshemmet.

På Ekarängskolan arbetar vi aktivt för att ge eleverna stöd i utvecklingen och formandet av deras identitet. Vi ger eleverna tillfällen och verktyg för att kunna samspela under demokratiska former. Eleverna har stora möjligheter till olika typer av skapande aktiviteter.

Fritidshem Eken AB

SMS skickas till telefon: 0734-15 39 37

Lista med namn, epostadress samt telefonnummer till personal i fritidshem Eken AB.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Fritidspedagog

Marie Elisson

marie.elisson@edu.boras.se

033-35 83 46

Fritidspedagog

Suzanne Harden-Thor

susanne.harden-thor@edu.boras.se

033-35 83 46


Fritidshem Eken CD

SMS skickas till telefon: 0734-15 36 01

Lista med namn, epostadress samt telefonnummer till personal i fritidshem Eken CD.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Fritidspedagog

Marika Johansson

marika.johansson@edu.boras.se

033-35 81 07

Fritidspedagog033-35 81 07

vikare

Per Liljegren

per.liljegren@boras.se

033-35 81 07


Fritidshem Eken 3

Kontakt via telefon: 0704-55 81 03

Fritidshem Eken 4-6

SMS skickas till telefon: 0734-15 39 36

Lista med namn, epostadress samt telefonnummer till personal i fritidshem Eken 4-6.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Fritidspedagog

Lovisa Engelbrektssson

lovisa.engelbrektsson@edu.boras.se

033-35 81 80

Fritidspedagog

Marcel Chaouche 

marcel.chaouche@edu.boras.se

033-35 81 80


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol