Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med en plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Engelbrektskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlingWord

Engelbrektskolans ordningsreglerWord

Engelbrektskolans konsekvenstrappaWord

Skolutvecklingsplan

Krisplan

Senast ändrad: 2019-04-26 07.28

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt