Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha ett arbete mot diskriminering och plan mot kränkande behandling.

Syftet med ett sådant dokument är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Erikslundskolans arbete mot diskriminering och plan mot kränkande behandling:

Arbete mot diskriminering och plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 2017 2018PDF

 

Senast ändrad: 2018-01-12 10.21

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt