Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är alla skolor skyldiga att bedriva ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

I denna plan beskrivs skolans arbete med att förebygga och förhindra diskriminering samt kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan för att skapa en trygg skolmiljö.


Årskurs 7-9

Plan mot kränkande behandling och diskriminering Erikslundskolan 7-9 2019/2020PDF

Lättläst planPDF

Förskoleklass-årskurs 6, samt fritids

Plan mot kränkande behandling och diskriminering Erikslundskolan F-6 2019/2020PDF

Lättläst plan F-6 och fritidsPDF


Senast ändrad: 2020-01-30 10.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt