Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Via Erikslundskolans Instagram-konto Länk till annan webbplats. går det att följa vad som händer på skolan.

Årskurs 7–9

I årskurs 7-9 går det cirka 220 elever. Varje klass har två mentorer knutna till sig. Mentorerna fungerar som kontaktpersoner för elever och vårdnadshavare i alla frågor som rör utbildningen. Eleverna träffar sina mentorer på veckovisa mentorsträffar där de tillsammans arbetar med skolans värdegrund.

Målet för Erikslundskolan 7-9 är att eleverna ska få de kunskaper de behöver för att nå sin fulla potential, samt att eleverna får framtidstro och utvecklar de normer och värden som läroplanen föreskriver. För att uppnå målet arbetar Erikslundskolan systematiskt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Syftet är att stötta elever utifrån kunskapsnivå och språkbakgrund.

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol