Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Fristadskolans likabehandlingsplanPDF

Fristadskolans handlingsplan vid oacceptabelt beteendePDF

Fristadskolans värdegrund

På skolan har vi tagit fram en värdegrund som vi arbetar utifrån.

Visa respekt för mig själv

 • Jag tar hand om mig själv
 • Jag tar ansvar för mitt lärande och mina handlingar
 • Jag gör mitt bästa

Visa respekt för andra

 • Jag tycker att alla är lika mycket värda
 • Jag bryr mig om andra
 • Jag är en god förebild

Visa respekt för min omvärld

 • Jag är rädd om mina och andras saker
 • Jag tar ansvar för att skolan är ren och snygg

Fristadskolans ordningsregler

 • Jag kommer i tid och har med mig rätt material som dator/ipad, penna, lärobok till lektionerna.
 • Jag använder lektionstiden till att arbeta med det som jag ska.
 • Jag skapar arbetsro för mig själv och andra genom att prata med lagom ljudnivå och lyssna vid genomgångar.
 • Jag lämnar min mobiltelefon när lektionen startar (se mobilregler).
 • Jag använder datorn eller I-paden till skoluppgifter under lektionstid.
 • Jag tar ansvar för mitt skåp och hemklassrum.
 • Jag slänger skräp i papperskorgen.
 • Jag äter under skoltid endast på raster eller lunch. Det kan finnas särskilda skäl och då bestämmer undervisande lärare.
 • Jag går in genom hänvisad elevingång.

Senast ändrad: 2020-06-29 19.32

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt