Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Värdegrund och ordningsregler

Fristadskolans värdegrund

På skolan har vi tagit fram en värdegrund som vi arbetar utifrån:

Visa respekt för mig själv

 • Jag tar hand om mig själv
 • Jag tar ansvar för mitt lärande och mina handlingar
 • Jag gör mitt bästa

Visa respekt för andra

 • Jag tycker att alla är lika mycket värda
 • Jag bryr mig om andra
 • Jag är en god förebild

Visa respekt för min omvärld

 • Jag är rädd om mina och andras saker
 • Jag tar ansvar för att skolan är ren och snygg

Fristadskolans ordningsregler

 • Jag kommer i tid och har med mig rätt material som dator/ipad, penna, lärobok till lektionerna.
 • Jag använder lektionstiden till att arbeta med det som jag ska.
 • Jag skapar arbetsro för mig själv och andra genom att prata med lagom ljudnivå och lyssna vid genomgångar.
 • Jag lämnar min mobiltelefon när lektionen startar (se mobilregler).
 • Jag använder datorn eller I-paden till skoluppgifter under lektionstid.
 • Jag tar ansvar för mitt skåp och hemklassrum.
 • Jag slänger skräp i papperskorgen.
 • Jag äter under skoltid endast på raster eller lunch. Det kan finnas särskilda skäl och då bestämmer undervisande lärare.
 • Jag går in genom hänvisad elevingång.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Värdegrund och ordningsregler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol