Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Värdegrund och ordningsregler

Fristadskolans värdegrund

På skolan har vi tagit fram en värdegrund som vi arbetar utifrån:

Visa respekt för mig själv

 • Jag tar hand om mig själv
 • Jag tar ansvar för mitt lärande och mina handlingar
 • Jag gör mitt bästa

Visa respekt för andra

 • Jag tycker att alla är lika mycket värda
 • Jag bryr mig om andra
 • Jag är en god förebild

Visa respekt för min omvärld

 • Jag är rädd om mina och andras saker
 • Jag tar ansvar för att skolan är ren och snygg

Fristadskolans ordningsregler

 • Jag kommer i tid och har med mig rätt material som dator, penna/sudd, lärobok till lektionerna.
 • Jag använder lektionstiden till att arbeta med det som jag ska.
 • Jag skapar arbetsro för mig själv och andra genom att prata med lagom ljudnivå och lyssna vid genomgångar.
 • Jag lämnar min mobiltelefon när lektionen startar (se mobilregler).
 • Jag använder datorn till skoluppgifter under lektionstid.
 • Jag tar ansvar för mitt skåp och hemklassrum.
 • Jag slänger skräp i papperskorgen.
 • Jag äter under skoltid endast på raster eller lunch. Det kan finnas särskilda skäl och då bestämmer undervisande lärare.
 • Jag går in genom hänvisad elevingång.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Värdegrund och ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol