Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för fritidshem

Vi har sammanfattat informationen om avgifter för fritidshem. Ensamstående och sammanboende föräldrar betalar enligt samma avgift. Fullständig information om avgift i förskola och pedagogisk omsorg finns i Borås Stads författningssamling:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst av arbete, oavsett om barnen är gemensamma.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan ska göras

  • före barnet börjar på fritidshemmet
  • när hushållets inkomst förändras.

Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom en månad. Anmälan lämnas via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen

Inkomsten kontrolleras en gång per år mot Skatteverkets taxering och om det visar sig att inkomsten inte stämmer, ändras avgiften i efterhand.

Anmäl inkomst via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Ändrade familjeförhållanden

Ändrade familjeförhållanden, till exempel separation, kan påverka den avgiftsgrundande inkomsten. Ändrad avgift gäller från och med följande månad. Flyttningsdatum ska kunna styrkas. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls inkomst.

Avgift

Månadsavgiften är en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. Du betalar för högst tre barn per hushåll. Som första barn räknas det yngsta, som andra det näst yngsta.

  • För första barnet är avgiften 2 procent
  • För andra barnet är avgiften 1 procent
  • För tredje barnet är avgiften 1 procent

Avgift betalas 12 månader om året. Avgiften gäller innevarande månad. En räkning sänds ut omkring den 20 i varje månad och ska betalas senast sista dagen i månaden.

Avgiftstak för fritidshemsplats

  • För första barnet är avgiftstaket 1125 kronor i månaden
  • För andra barnet är avgiftstaket 563 kronor i månaden
  • För tredje barnet är avgiftstaket 563 kronor i månaden

Säga upp fritidshemsplatsplats

Du säger enklast upp fritidhemsplatsen via vår e-tjänst eller skriftligt genom kontakt med samordnare för fritidshem. Uppsägning ska göras senast 30 dagar före den dag då barnet ska sluta. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Säg upp fritidshemsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender