Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Hos oss arbetar vi med elevinflytande och föräldraråd.

Elevinflytande

Elevinflytande är en viktig fråga för oss, och med stigande ålder och mognad ges eleverna möjlighet att ta ett allt större ansvar för den gemensamma miljön och de egna studierna.

Eleverna i årskurs 1-6 har klassråd varje vecka.Elevrepresentanter träffar en gång i månaden grundskolans elevråd F-6 för att diskutera gemensamma frågor.

För elever i årskurs 7-9 genomförs klassråd veckovis och gemensamt elevråd en gång i månaden. Representanter från grundsärskolans elevråd är även en del av det skolgemensamma elevrådet för Erikslundskolans elever i årskurs 7-9. Elevskyddsombud som genomgår utbildning och deltar vid arbetsmiljörond utses bland eleverna i årskura 7-9.

Föräldraråd

Varje nytt läsår utses ett föräldraråd med representanter från alla klasser på skolan. Rådet sammanträder två gånger per termin och är en viktig samarbetspartner för oss på skolan. Förutom att anordna föräldracafé en gång per termin driver föräldrarådet en facebookgrupp som heter Erikslundskolans grundsär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol