Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevinflytande

På Erikslundskolans grundsärskola är elevinflytande en viktig fråga, med stigande ålder och mognad bereds eleverna möjlighet att ta ett allt större ansvar för den gemensamma miljön och de egna studierna.

Eleverna på 1-6 har klassråd varje vecka och elevrepresentanter träffar en gång i månaden grundskolans elevråd F-6 för att diskutera gemensamma frågor.

För elever i åk 7-9 genomförs klassråd veckovis och gemensamt elevråd en gång i månaden. Representanter från grundsärskolans elevråd är även en del av det skolgemensamma elevrådet för Erikslundskolans elever i åk 7-9. Elevskyddsombud som genomgår utbildning och deltar vid arbetsmiljörond utses bland eleverna i åk 7-9.

Föräldraråd

Varje nytt läsår utses ett föräldraråd med representanter från alla klasser på skolan. Rådet sammanträder två gånger per termin och är en viktig samarbetspartner för oss på skolan. Förutom att anordna föräldracafé en gång per termin driver föräldrarådet en facebookgrupp som heter Erikslundskolans grundsärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-31 15.15

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C