Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

I enlighet med diskrimineringslagen är skolor skyldiga att ha en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med handlingsplanen är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor ansvarar för att lärare och elever involveras i arbetet med att ta fram planen.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Senast ändrad: 2020-04-15 08.24

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt