Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

I enlighet med diskrimineringslagen är skolor skyldiga att ha en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med handlingsplanen är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor ansvarar för att lärare och elever involveras i arbetet med att ta fram planen.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Senast ändrad: 2019-04-05 11.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt