Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Therese Helgesson

033-35 80 16

0708-88 80 16

Biträdande rektor


 

Administratör/Expeditionen

Lollo Griphem

033-35 80 15


Personal åk 7-9

Klass

Namn

Telefon

7-9 A

Susanne Rydquist Klasslärare

0766-30 63 84

7-9 A

Jonas Rölander

-

7-9 A

Terése Nevander

-

7-9 B

Claes Olsson Klasslärare

0766-30 63 85

7-9 B

Annelie Hellman

-

7-9 C

Linda Tiger Klasslärare

0766-30 63 86

7-9 C

Carl Nylander

-

7-9 C

Elisabeth Hällgren

-

7-9 C

Bojan Zarkovic

-

7-9 D

Charlotte Rölander Klasslärare

0734-32 74 45

7-9 D

Katarina Rybell

-

7-9 D

Ayan Ali Dhuh

-

 

KTS och fritidshem

Titel

Telefon

KTS

0766-30 63 93

Fritidshem

0734-32 71 40

 

Övrig personal

Titel

Namn

Telefon

Förstelärare

Jessica Gaffney

0734-32 81 84

Lärare textilslöjd

Ing-Marie Andersson

-

Lärare textilslöjd

Marita Johansson

-

Lärare trä- och metallslöjd

Gert Johansson

-

Lärare idrott och hälsa

Andreas Oskarsson

-

Lärare idrott och hälsa

Stefan Pihl

-

Lärare HKK

Annelie Nord

-

Lärare HKK

Maggie Banér

-

Lärare musik

Patrick Söderholm

-

Bibliotekarie

Sara Lindwall

-

Elevassistent

Sarah Fagerström

-

Elevassistent

Le Ngo

-

 

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Mikael Engelhart

0768-88 73 57

Skolsköterska

Vakant

-

Skolpsykolog

Vakant

-

Skolkurator

Vakant

-

Socialpedagog

Jenny Öhrvall

0734-32 74 58

 

Senast ändrad: 2018-12-20 10.38

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt