Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Maria Hell

0704-55 81 74

Biträdande rektor

Therese Helgesson

033-35 80 16

0768-88 80 16

Administratör/Expeditionen

Lourette Griphem

033-35 80 15


KTS och fritidshem

Titel

Telefon

KTS och Fritidshem

0734-32 86 25


Övrig personal

Titel

Namn

Telefon

Förstelärare

Jessica Gaffney

0734-32 81 84

Lärare textilslöjd

Ing-Marie Andersson

-

Lärare textilslöjd

Marita Johansson

-

Lärare trä- och metallslöjd

Gert Johansson

-

Lärare idrott och hälsa

Madde Wendell

-

Lärare idrott och hälsa

Stefan Pihl

-

Lärare HKK

Annelie Nord

-

Lärare HKK

Maggie Banér

-

Lärare musik

Patrick Söderholm

-

Bibliotekarie

Sara Lindwall

033-35 80 30

Elevassistent

Sarah Fagerström

-

Elevassistent

Le Ngo

-


Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Mikael Engelhart

0768-88 73 57

Skolsköterska

Vakant

-

Skolpsykolog

Vakant

-

Skolkurator

Vakant

-

Socialpedagog

Jenny Öhrvall

0734-32 74 58


Senast ändrad: 2019-05-07 17.03

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt