Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Per Sjöstrand

033-35 81 74

0704-55 81 74

Biträdande rektor

Martin Gunnarsson

0734-15 37 65

Administratör/Expeditionen

Lollo Griphem

033-35 80 15

 

Personal åk 7-9

Klass

Namn

Telefon

7-9 A 1

Susanne Rydquist Klasslärare

0766-30 63 84

7-9 A 1

Jonas Rölander

-

7-9 A 1

Terése Nevander

-

7-9 A 2

Charlotte Rölander Klasslärare

0734-32 74 45

7-9 A 2

Katarina Rybell

-

7-9 A 2

Ayan Ali Dhuh

-

7-9 B

Claes Olsson Klasslärare

0766-30 63 85

7-9 B

Marcus Vestre

-

7-9 B

Camilla Johansson

-

7-9 B

Bojan Zarkovic

-

7-9 C

Linda Tiger Klasslärare

0766-30 63 86

7-9 C

Carl Nylander

-

7-9 C

Elisabeth Hällgren

-

 

KTS och fritidshem

Titel

Telefon

KTS

0766-30 63 93

Fritidshem

0734-32 71 40

 

Övrig personal

Titel

Namn

Telefon

Förstelärare

Jessica Gaffney

0734-32 81 84

Lärare textilslöjd

Ing-Marie Andersson

-

Lärare textilslöjd

Marita Johansson

-

Lärare trä- och metallslöjd

Gert Johansson

-

Lärare idrott och hälsa

Andreas Oskarsson

-

Lärare idrott och hälsa

Stefan Pihl

-

Lärare bild

Inna Hörder

-

Lärare HKK

Annelie Nord

-

Lärare HKK

Maggie Banér

-

Lärare musik

Patrick Söderholm

-

Bibliotekarie

Sara Lindwall

-

Elevassistent

Sarah Fagerström

-

 

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Mikael Engelhart

0768-88 73 57

Skolsköterska

Ewa Wollin

0734-32 76 51

Skolpsykolog

Axel Jonasson

0734-32 82 65

Skolkurator

Vakant

-

Socialpedagog

Jenny Öhrvall

0734-32 74 58

 

Senast ändrad: 2018-05-24 17.01

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt