Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Grundsärskolan Fjärding

Odlingslådor med växter på vår skolgård.

Hurra, nu har vi invigt vår nya skolgård, Barnens innergård!

Det var soligt och högtidligt när den färggranna innergården invigdes. Applåderna var många när eleverna höll både invigningstal och klippte det blågula bandet.

- Nu bjuder skolgården in till lek och samspel. Det finns något för alla och alla elever, oavsett hjälpmedel, kan ta del av gårdens möjligheter. Eleverna har fått smygtesta gården lite före invigningen och vi ser att kompisgungan är särskilt populär, säger Helén Nejderås Stomberg som är skolans rektor.

Gården har gjorts om från grunden och utrustats med ett mjukt underlag, gungor, en bil, en sandlåda med sandbord i olika höjder och två mål för bollsport. Det finns också ett stort bord med odlingslådor där eleverna ska plantera örter som doftar gott och kanske även lite bär att smaka på.

Trygghet, kreativitet och inspiration

Grundsärskolan Fjärding är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.

Grundsärskolan Fjärding delar lokaler med grundskolan på Fjärding och Boda.
Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler.

I varje klass finns en undervisande lärare med kompetensen speciallärare/specialpedagog/lärare samt ytterligare tre eller fler resurser i form av förskollärare/fritidslärare/elevassistenter. Utöver personalsammansättningen i varje klass, finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som arbetar operativt ute i verksamheten, på uppdrag av elevhälsoteamet.

För att kunna möta våra elever utifrån deras förutsättningar och behov har vi hög personaltäthet. I det dagliga arbetet anpassar vi vårt arbetsätt, våra läromedel och våra lokaler för att ge våra elever möjlighet till hög måluppfyllelse. Personalen har stor kunskap om och kompetens kring utvecklingsstörning, flerfunktionsvariationer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I mötet med eleverna använder personalen evidensbaserade metoder som till exempel; tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande pedagogik (AKK) samt tillämpad beteendeanalys (TBA).

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Grundsärskolan Fjärding

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol