Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På Grundsärskolan Fjärding är elevinflytande en naturlig del i den dagliga undervisningen. Med stigande ålder och mognad bereds eleverna att ta allt större ansvar för den gemensamma miljön och de egna studierna.

Eleverna i årskurs 1-9 har klassråd en gång i månaden med syftet att påverka gemensamma frågor kring undervisningen.

Senast ändrad: 2020-09-17 09.21

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C