Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritidshem och KTS

Fritidshem

Fritidshem för eleverna på Grundsärskolan Fjärding bedrivs i Fjärdingskolans lokaler. Det är också i stor utsträckining samma personal som arbetar med eleverna såväl under skoldagen som på fritids. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska komplettera skolan i att genomföra och uppfylla läroplanens mål.

Ansökan om fritidshem

Plats på fritidshem erbjuda till barn vars målsman/målsmän arbetar eller studerar.

Ansök om fritidshemsplacering.

KTS

Elever som fyllt tretton år omfattas inte längre av rätten till fritids. För elever som har ett behov av tillsyn efter skoldagen bedriver Grundsärskolan Fjärding korttidstillsyn i Bodaskolans lokaler. Denna verksamhet bedrivs på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen i Borås Stad och kräver ett LSS-beslut.

Mer information om korttidstillsyn och ansökan om stöd hittar du på Sociala omsorgsförvaltningens sidor.

Senast ändrad: 2018-12-10 09.31

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem och KTS

g q n C

p

Kontakt