Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Plan mot diskrimenering och kränkandebehandling 19/20PDF

Värdegrund

Respektera dig själv
Om jag gör mitt bästa, så duger det.

Respektera andra
Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig.

Respektera egendom
Ta vara på det som är ditt och det som vi alla delar på.

Som förälder till elev på Gula skolan ska jag ta aktiv del i mitt barns utbildning genom att sätta mig in i och se till att mitt barn/mina barn följer våra gemensamma regler.

Gula skolans gemensamma regler

  • Vi använder ett vårdat språk.
  • Vi är artiga, trevliga och hjälpsamma.
  • Vi kommer i tid.
  • Vi stannar på skolans område.
  • Vi går lugnt inomhus.
  • Vi visar varandra respekt.
  • Vi ger varandra arbetsro.
  • Vi är aktsamma om skolans material och miljö.
  • Vi har med det vi behöver till lektioner och fritids.
  • Vi använder ej mobiltelefoner på skoltid.

Senast ändrad: 2020-01-27 12.57

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt