Meny

Meny

Klimatundersökning

Nu är det dags för klimatundersökning!

Lösenord för att kunna genomföra enkäten får du av klassläraren.

Syftet med denna enkätundersökning är att få en bild av hur ni uppfattar kvaliteten på skolan. Utifrån era omdömen och synpunkter kan vi sedan utveckla verksamheten. Elevenkäten genomförs en gång per år och i år handlar det framför allt om lärandet.

Du besvarar denna enkät anonymt.

Data från enkäten kommer sedan att sammanställas för din skola och en sammanställning görs också för Borås Stad. Tanken är att din skola får underlag för att utveckla den dagliga verksamheten och att vi kan dra slutsatser för grundskolan i hela Borås Stad. Tack för din medverkan!

 

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2018-02-28 11.06
Senast ändrad: 2018-02-28 11.07

Dela sidan: Klimatundersökning

g q n C

p

Kontakt