Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ordningsregler

För att skapa en tryggare och trivsammare skolmiljö har skolan ett antal ordningsregler som gäller hos oss:

Ordningsregler Hestra Midgårdskolan 2023

 • Jag är snäll och hjälper andra som behöver hjälp.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag är rädd om mina, andras och skolans saker.
 • Jag lämnar sötsaker/läsk/tuggummi/leksaker hemma.
 • Jag är ute på rasterna och innan skolan börjar.
 • Jag håller mig inom skolans bestämda gränser (bäcken och dammen tillhör inte skolans område).
 • Jag lämnar in mina privata digitala verktyg vid skol- och fritidsstart. Digitala verktyg är smartklocka och telefon.
 • Jag följer lärarens instruktioner kring hur och när jag använder skolans digitala verktyg.
 • Jag går inomhus och tar hänsyn till andras studiero även i korridorerna (jag springer bara i idrottshallen och utomhus, jag viskar/pratar med ”0-10-centimetersröst” i korridorerna).
 • Cykel, skateboard, sparkcykel (vanliga och el) parkeras utomhus på anvisad plats.
 • På vintern:
  • Jag får endast bygga med snö - inte kasta snöbollar. 
  • När jag är i pulkabacken ska jag ha hjälm på mig.

Vi förväntar oss att eleverna följer våra ordningsregler. Rektor eller en lärare får vidta de
omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet
och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
1. Samtal med elev
2. Samtal med vårdnadshavare
3. Uppföljning
4. Anmälan till EHT (ElevHälsoTeam)
5. Åtgärder enligt skollagen kap. 5

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol