Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ordningsregler

För att skapa en tryggare och trivsammare skolmiljö har skolan ett antal ordningsregler som gäller hos oss:

Vi utbildar världsmedborgare

 • Jag respekterar mig själv och andra
 • Jag är rädd om mina, andras och skolans saker
 • Jag ansvarar för att det blir arbetsro
 • Jag använder det bästa språket
 • Jag lämnar ifrån mig min mobiltelefon varje morgon
 • Jag använder digitala verktyg endast till pedagogiska ändamål under skoltid och fritidstid
 • Jag har mina leksaker hemma

Utemiljö

 • Jag är utomhus varje morgon innan skolan börjar och går in när klockan ringer
 • Jag vistas ute på rasterna och befinner mig inom skolans område
 • Jag använder lek- och spelområden enligt anvisade tider
 • Jag följer reglerna som finns på fotbollsplanen
 • Min cykel, skateboard, inlines, kickboard och airboard används inte på skolans område och parkeras därför på anvisad plats
 • Jag följer skolans regler om snöbollskastning, fotografering och filmning på skolans område

Konsekvenser om reglerna inte följs

 • Samtal med elev
 • Samtal med vårdnadshavare
 • Uppföljning
 • Anmälan till Elevhälsoteamet
 • Disciplinära åtgärder enligt Skollagen kapitel 5, paragraferna 6-15 samt 23.

Utöver ovanstående regler följer jag anvisningar och beslut från vuxna.

Den som tappar bort eller förstör läromedel och saker får ersätta dem.

Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller kan utgöra en fara för säkerheten i denna (Skollagen 5 kapitlet, 22 paragrafen).

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol