Meny

Meny

Projekt

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Vår skola kommer under vårterminen 2018 att fortsätta delta i projektet ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” eftersom projektet har förlängts. Det innebär att lärare och elevhälsopersonal, som tidigare, kommer att kontakta er som vårdnadshavare om ert barns skolfrånvaro ska uppmärksammas enligt skolans rutiner.

Syftet med rojektet är att öka skolnärvaron för elever i årskurs 1-3 eftersom möjligheterna att klara målen i grundskolan ökar med hög närvaro. Tanken är att så tidigt som möjligt tillsammans finna lösningar för att varje barn ska lyckas i skolan.

Om ni vill läsa mer om projektet kan ni besöka deras webbplats eller kontakta någon av projektledarna.

Marie Nilsson
Tfn: 033-35 37 57

Britt-Marie Freij
Tfn: 0700-82 53 58

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-07 15.32

Uppdaterad av:

Dela sidan: Projekt

g q n C

p

Kontakt