Meny

Meny

Samfälligheten informerar

Trafikregler som gäller längs med Hestra Ringväg

Hestra Midgårdskolan: Avlämning barn och hämtning

Försök att i första hand använda parkeringen vid Hestra Midgård vid avlämning och hämtning av barn.

Stannar ni till på Hestra Ringväg vid avlämning och hämtning av barn, se till att ni inte blockerar infarter eller står i vägen för andra förbipasserande bilar. Hestra Parkstads Samfällighetsförening (Samfälligheten) har fått klagomål från boende att detta inträffar.

Samfälligheten vill påminna om att det är parkeringsförbud längs med hela Hestra Ringväg. P-förbudsskyltar finns vid infarter från Symfonigatan.

Parkering på Hestra Ringväg bötfälls. Ansvarig är 7H Bevakning som svarar på alla frågor gällande eventuellt utskrivna böter. Samfälligheten kan ej påverka, då 7H Bevakning fått uppdraget av Samfälligheten och arbetar efter nu gällande trafiklagar.

Samfälligheten vill samtidigt påminna om att rekommenderad hastighet är max 30 km/tim.

Samfälligheten tackar skolan för hjälpen, att sprida denna information.

Med vänlig hälsning

Hestra Parkstads Samfällighetsförening

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-07 15.32

Uppdaterad av:

Dela sidan: Samfälligheten informerar

g q n C

p

Kontakt