Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraförening

Kerstinsrådet, en väg till påverkan för föräldrar på Kerstinsgården.

Syfte/mål — varför?

Att stärka föräldrainflytandet. Samordna övergripande frågor som är av gemensamt intresse för hela Kerstinsgården.

Innehåll — vad?

Information och diskussion om frågor som berör hela Kerstinsgården. Planering av aktiviteter och trivselarrangemang. Kerstinsrådet fungerar som rektors bollplank.

Metoder — hur ?

En eller två föräldrar från varje avdelning. En personal från varje avdelning. Rektor är ordförande och sammankallande. Kerstinsrådet träffas två gånger per termin. Inbjudan samt protokoll skickas till varje förskola och klass som anslår denna information.

Protokoll

Kerstinsrådet 2018-04-21PDF

Kerstinsrådet 2017-03-14PDF

Kerstinrådet 2016-10-03Word

Kerstinrådet 2016-03-08PDF

Kerstinsrådet 2017-10-16PDF

Senast ändrad: 2019-05-27 13.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt