Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevrådet

Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass utser två klassrepresentanter från förskoleklass - år 5 till elevrådet.  Biträdande rektor deltar och har huvudansvaret vid elevrådets möten. Klassrepresentantens uppdrag är att föra klassens talan på elevrådsmötena. De ska hålla koll och följa upp arbetet med de frågor som rör klassens gemensamma intressen. Syftet med elevrådet är att skapa en bättre skola för eleverna.

Efter elevrådet har skolan stormöte. Där träffas hela skolan för att samtala om saker som kommit upp på elevrådet eller som eleverådet tagit beslut om.

Matrådet

Matrådet samlas två gånger per termin där klassrepresentanter samt en pedagog träffar personal från bespisningen. Vid dessa tillfällen får eleverna möjlighet att ha ett inflytande i kökets planering för till exempel alternativa rätter.

Likabehandlingsteamet på Rångedalaskolan

Ansvar för anmälan till likabehandlingsteamet på Rångedalaskolan vilar på alla i skolan. Anmälan kan komma in ifrån den som bevittnar eller tar del av information om kränkning likväl som den som blivit kränkt:

 • Någon ur personalen
 • Elever
 • Vårdnadshavare

Likabehandlingsteamet på Rångedalaskolan tar emot alla incidentrapporter och för statistik.

 1. Tar emot anmälan om kränkande behandling
 2. Gör anmälan till rektor
 3. Utser en ansvarig för ärendet inom gruppen
 4. Följer ärendegången med intervjuer
 5. Tar föräldrakontakter
 6. Gör uppföljningar av aktuella ärenden
 7. Beslutar om avslutat ärende
 8. Återkopplar till berörda parter

Föräldraföreningen i Rångedala

I Rångedala finns en aktiv föräldraförening. Föräldraföreningen jobbar tillsammans med skolledningen för att skolan skall bli så bra som möjligt. De hjälper även skolan med att anordna skolresor eller andra aktiviteter med de pengar som de samlar in under året. Om du vill kontakta föräldraföreningen finns de på facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol