Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshemsverksamheten på Rångedalaskolan utarbetas grundläggande efter våra styrdokument LGR11 och Allmänna råd för fritidshem (2014). Syftet med allt vårt arbete är att skapa en, för eleverna, lustfylld, varierad och meningsfull fritid. Vi utgår från alla barns delaktighet i att utforma sin och sina kamraters fritid. Genom fritidsmöte, utvärderingar och diskussioner låter vi barnen vara delaktiga i sitt skapande av sin fritid.

Eleverna utmanas genom olika planerade aktiviteter som estetisk, socialt, IKT, rörelse, natur/miljö och vetenskapliga ämnen. För att skapa en trygg och utvecklande miljö har vi stort fokus på den sociala kompetensen. Detta utgör basen i vår verksamhet och berörs i form av planerade aktiviteter, teman och samtal i fritidsmöten.

Vi är ett samhällsaktuellt fritidshem där arrangemang i närmiljön, Sverige eller världen uppmärksammas i verksamheten. Är det OS, Melodifestivalen, EM, Filmfestivalen i Cannes eller annat som sker försöker vi återskapa och aktualisera dessa moment i verksamheten.

Vår fritidsavdelning är gemensam för barn mellan 6-12 år. Vi använder oss mycket av vår närnatur och är utomhus ofta.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol