Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Om du vill läsa igenom Rångedalaskolans informationsblad för 2017/2018 finns det här.

Rångedalaskolans informationshäfte för läsåretPDF.

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Rångedalaskolans likabehandlingsplanPDF

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 12.58
Senast ändrad: 2017-10-05 10.58

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt