Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ordningsregler Sandaredskolan

Vi är rädda om skolan, skolans lokaler och material

Vi är rädda om varandra och är alltid goda kamrater

Vi pratar med varandra i en lugn ton och med vårdat språk

Vi är noga med att passa tiderna i schemat och till fritids

Vi tar av oss skor vid markerade gränser och hänger upp ytterkläder mm

Vi använder bollar där det är tillåtet (bollplaner, kingplan)

Vi använder inte ytterkläder i matsalen

Vi springer inte inomhus, utan rör oss lugnt

Vi kastar inte snöboll på skoltid (06:00-18:00)

Vi använder inte mobiltelefoner under skoltid*

*Jag får ta med mobiltelefonen eller annat digitalt kommunikationsmedel (såsom tex smart watches) till skolan på mitt eget ansvar. Mobiltelefonen eller det digitala kommunikationsmedlet får inte användas under skoltid på skolans område, 06:00-18:00, och signalen ska vara på ljudlös. Om jag måste, av någon anledning, ha mobiltelefonen eller det digitala kommunikationsmedlet påslagen under en skoldag ska detta godkännas med ett meddelande hemifrån.

 

Vid regelbrott:

Samtal med eleven. Vid upprepning kontaktas föräldrarna. Uppföljning av samtalet/en inom två veckor. Vår önskan är att detta stöd skall vara tillräckligt för att eleven skall kunna följa trivselreglerna/ordningsreglerna. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Rutiner som ingår i plan mot kränkande behandlingPDF


Senast ändrad: 2020-06-29 17.24

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt