Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sjukanmälan och frånvaro

Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn i systemet Dexter. Saknar du Dexter-konto kan du ansöka om konto på Dexters inloggningssida, lösenord skickas därefter hem med post.

Anmäl sjukfrånvaro i Dexter Länk till annan webbplats.

Har du inte ett konto till Dexter, kan du sjukanmäla ditt barn till skolans administratör.

Vid händelse av en akut situation eller när ni som vårdnadshavare behöver informera respektive klasslärare om något angeläget ska ni alltid i första hand kontakta administratören på skolan.

Vid mindre bråskande ärenden kan ni skicka ett mail till respektive lärare eller försöka nå dem via klasstelefonen.

Av säkerhetsskäl ska ni som vårdnadshavare anmäla barnets frånvaro.

Telefonnummer till respektive årskurs

Lista med telefonnummer till varje årskurs.

Årskurs

Telefon

1

Nås via mail

2

0734-32 72 18

3

0734-32 72 19

4

0734-32 72 20

5

0734-32 72 17

6

0721-60 08 81Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Sjukanmälan och frånvaro

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol