Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Elevinflytande & föräldraråd

På Sandhultskolan har vi engagerade elever och föräldrar.

Elevråd

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har skolan ansvar för att förbereda våra elever för vårt demokratiska samhälle. På Sandhultskolan består elevrådet av representanter från åk 1-6.

Eleverna representerar sin klass och tar med synpunkter från klassrådet till elevrådet. På elevrådet diskuteras viktiga och aktuella frågor för eleverna och representanterna är delaktiga i framtagandet av skolans regler och i planen mot diskriminering och kränkande behandling samt i uppföljningen av skolklimatundersökningen

Skolråd

I skolrådet ingår två föräldrarepresentanter, rektor samt personal från skolan. De träffas fyra gånger per läsår och diskuterar aktuella skolfrågor. Skolrådet är delaktiga i framtagandet av skolans regler och i planen mot diskriminering och kränkande behandling samt i uppföljningen av skolklimatundersökningen.

Protokoll från skolrådets träffar:

Protokoll 180125PDF

Protokoll 180322PDF

Protokoll 180524PDF

Protokoll 181025PDF

Protokoll 181217PDF

Senast ändrad: 2019-01-08 13.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C

p

Kontakt