Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraråd

På Sandhultskolan har vi engagerade elever och föräldrar.

Elevråd

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har skolan ansvar för att förbereda våra elever för vårt demokratiska samhälle. På Sandhultskolan består elevrådet av representanter från årskurs 1-6.

Eleverna representerar sin klass och tar med synpunkter från klassrådet till elevrådet. På elevrådet diskuteras viktiga och aktuella frågor för eleverna och representanterna är delaktiga i framtagandet av skolans regler och i planen mot diskriminering och kränkande behandling samt i uppföljningen av skolklimatundersökningen

Skolråd

I skolrådet ingår två föräldrarepresentanter, rektor samt personal från skolan. De träffas fyra gånger per läsår och diskuterar aktuella skolfrågor. Skolrådet är delaktiga i framtagandet av skolans regler och i planen mot diskriminering och kränkande behandling samt i uppföljningen av skolklimatundersökningen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol