Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevinflytande och föräldraråd

På Sandhultskolan har vi engagerade elever och föräldrar.

Elevråd

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har skolan ansvar för att förbereda våra elever för vårt demokratiska samhälle. På Sandhultskolan består elevrådet av representanter från årskurs 1-6.

Eleverna representerar sin klass och tar med synpunkter från klassrådet till elevrådet. På elevrådet diskuteras viktiga och aktuella frågor för eleverna och representanterna är delaktiga i framtagandet av skolans regler och i planen mot diskriminering och kränkande behandling samt i uppföljningen av skolklimatundersökningen

Skolråd

I skolrådet ingår två föräldrarepresentanter, rektor samt personal från skolan. De träffas fyra gånger per läsår och diskuterar aktuella skolfrågor. Skolrådet är delaktiga i framtagandet av skolans regler och i planen mot diskriminering och kränkande behandling samt i uppföljningen av skolklimatundersökningen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol