Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bedömning för lärande - BFL

Bedömning utan att döma. Bedömning för att utveckla lärandet. Bedömning som leder eleverna framåt. Bedömning som gör eleverna medvetna om sitt egna lärande. Särlaskolan använder bedömning för lärande i undervisningen.

Särlaskolan arbetar sedan ett par år med BFL- bedömning för lärande, ett systematiskt förändringsarbete i syfte att göra bedömningen mer formativ. All bedömning ska syfta till att föra eleven vidare i sin utveckling. Ett exempel kan vara där man tidigare satte poäng eller betyg på ett prov ger man numera återkoppling på hur eleven skall arbeta för att ta sig vidare mot sitt utstakade mål vilket gör att eleven faktiskt kan rikta in sig på hur henska göra för att lära sig mer.

Ett annat exempel kan vara läraren som lämnar ut ett nytt prov till eleverna. Eleverna ska, istället för att svara på provfrågorna, bedöma huruvida de kan, kan lite eller inte all kan svaret på frågan. Utifrån vad eleverna svarar så gör läraren grupper i klassen där de tillsammans gör provet och kan på så sätt lära av varandra.

Det kan också vara att man jobbar med "2 stars and a wish" där eleverna ger varandra respons genom att nämna två bra saker med arbetet och en sak som kompisen kan förbättra med sitt arbete. Det gör att lärandet sker i mötet mellan eleverna och detta stärker både eleven som ger responsen och eleven som får responsen.

Läraren kan även jobba med "ingen handuppräckning". Det är inte tillåtet att räcka upp handen för att svara på lärarens frågor (man får naturligtvis räcka upp handen om man vill ställa en fråga). Det är istället läraren som fördelar svaret utifrån slumpen. Detta gör att eleverna blir mer alerta, medvetna och delaktiga i klassrumssamtalet.

Ovanstående är några exempel på hur bedömning för lärande används i undervisningen på Särlaskolan. För att bedömning för lärande ska lyckas, ska elev och lärare ha tre saker i fokus:

  • Var befinner eleven sig (alltså vad kan eleven)?
  • Vad är målet?
  • Hur ska eleven göra för att ta sig till målet?

Fem nyckelstrategier

BFL syftar som sagt att föra eleven vidare i sitt lärande och detta görs genom fem nyckelstrategier som förenas av en grundläggande idé: Bevis på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.

  • Att dela målen för den förväntade inlärningen - Klargör och utreder målen för inlärningen och kriterier för att lyckas. Eleven måste vinna en förståelse för undervisningens mål för att kunna uppnå dem.
  • Klassrumssamtalet - Konstruera effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter som utforskar lärande och klargör tecken på lärande.
  • Återkoppling - Ge återkoppling som flyttar eleverna framåt
  • Självbedömning - Aktiverar eleverna som ägare av sin egen inlärning. Skapar kvalitetsförståelse genom erfarenhet.
  • Kamratbedömning - Aktiverar eleverna som resurser för lärande åt varandra. Skapar kvalitetsförståelse genom erfarenhet.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bedömning för lärande - BFL

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol