Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Särlaskolans likabehandlingsplan F-6PDF

Särlaskolans likabehandlingsplan 7-9PDF

Särlaskolans ordningsreglerPDF

KonsekvenstrappaPDF


Frånvaro
Rutiner för sjukanmälan och frånvaro på SärlaskolanPDF


Senast ändrad: 2019-11-25 13.18

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt