Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Syftet med en sådan plan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Särlaskolan F-6 Plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Särlaskolan 7-9 Plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Särlaskolans ordningsreglerPDF

KonsekvenstrappaPDF

Frånvaro

Rutiner för sjukanmälan och frånvaro på SärlaskolanPDF


Senast ändrad: 2020-06-29 16.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt