Meny

Meny

Arbetslag 2

Lag 2 är arbetslaget för alla elever som går i årskurs 4- 6. Det är cirka 50 elever i laget.

Elevens valtid i årskurs 4-6 tillägnas kulturen. I årskurs 4 och 5 har vi klassorkestrar som tränar och musicerar med kulturskolans lärare. Orkestrarna är ibland ute och spelar på olika kulturarrangemang. Vi är engagerade i BFL och i KLIV 3.0 -projektet. Detta kan du läsa mer om under rubriken Om Särlaskolan i vänsterkant.

Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och arbetar med detta i mindre grupper.

Normer och värden

Vi arbetar med demokrati i praktiken bl a med klassråd och elevråd.
TSA — (trygghet, samarbete, ansvar) arbetar hela Särlaskolan med på skolans valtid. Vi utgår från ett förebyggande arbetsmaterial - "Livsviktigt". Vi arbetar också aktivt med skolans ledord: Respekt för varandra, respekt för kunskap och respekt för vår skolmiljö.

Kunskaper

Vi arbetar enligt Lgr 11 och fäster stor vikt vid bl a att eleverna utvecklar sin tilltro till sin egen förmåga samt att de utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära.

Ett större temaarbete vi ska arbeta med är om Borås och vår miljö. Kunskaper om Borås som ett hållbart samhälle. Entreprenöriellt lärande om uppfinningar och tjänster i miljöns anda är en del i temat.

Elevernas ansvar och inflytande

Eleverna är med och tar fram sina regler i klassen. Eleverna ger förslag på vad de önskar fördjupa sin kunskap i samt väljer redovisningsmetod.

Skola och hem

Vi arbetar med att skapa ett positivt och öppet samarbetsklimat mellan personal, elever och föräldrar. Detta gör vi bl a gm startsamtal för alla elever de första dagarna på terminen, föräldramöte, föräldrarråd, utvecklingssamtal, tät telefonkontakt och möten vid behov.

Senast ändrad: 2018-09-03 13.53

Uppdaterad av:

Dela sidan: Arbetslag 2

g q n C

p

Kontakt