Meny

Meny

Prao

Prao är en förkortning av "Praktisk arbetslivsorientering" och innebär att man ska lära sig hur arbetslivet fungerar och bekanta sig med olika arbetsplatser. På Särlaskolan har eleverna prao under totalt två veckor. Åk 9 har en vecka på höstterminen 2016 (v.42). Åk 8 har en vecka (v.13) på vårterminen 2017.

Varför har vi prao?

Kopplingen mellan arbetsliv och skola är viktig. Prao är ett sätt att se hur arbetslivet fungerar. Du får möjlighet att prova om dina kunskaper från skolan räcker till i arbetslivet. Att möta vuxna yrkesarbetande människor ger möjlighet till samtal om framtid och studier. Det blir också en förberedelse inför ditt gymnasieval.

Skaffa en praktikplats

Borås Stad har en egen praosamordning där vi på Särlaskolan får tillgång till platser under våra praoveckor. Särlaskolans elever önskar bland dessa platser och blir sedan utplacerade. Eleven får ett praobesked med alla uppgifter om praoplatsen.
Du ska på något sätt kontakta din praoplats innan din praoperiod börjar. Allra bäst är om du kan besöka platsen personligen men är det svårt kan du ringa. Presentera dig och informera dig om speciella önskemål och regler som gäller, t ex kläder, tider och lunch.
Om du har egna kontakter och kan skaffa egen plats så går det bra. Då ska du använda en särskild blankett som finns hos skolans syv.

Arbetstider

Arbetsplatsens tider ska följas om inte annat meddelas. Om du skulle bli sjuk ska du eller dina föräldrar ringa både till arbetsplatsen och till skolan (35 80 74) för sjukanmälan.

Lärarbesök

Någon gång under dina praoperioder får du besök av någon lärare. Detta gäller om du arbetar inom Borås närområde.

Försäkring

Du är försäkrad genom skolan under praoperioden. Skulle något hända så kontakta skolan. Däremot är du som alltid personligt ansvarig för den skada du kan vålla genom slarv eller försumlighet.

Mat

Du äter lunch på närmaste grundskola. Kostersättning utgår endast om du av olika omständigheter inte kan nå någon grundskola och att vi har kommit överens om detta innan praoperioden börjar. Kostersättningen är 30 kr/dag. Fyll i en kostersättningsblankett (finns hos SYV) direkt efter periodens slut. Ersättningen betalas ut till uppgivet bankkonto.

Resor

Om avståndet från hemmet till arbetsplatsen är mer än 3 km får du ett busskort. Kortet får endast användas för resor till arbetsplatsen. Har du ordnat egen praoplats utanför Borås kommun utgår inte reseersättning.

Ordningsregler

Ta del av arbetsplatsens ordningsregler och följ dem. Skolans ordningsregler gäller självfallet också. För vissa arbetsplatser gäller tystnadsplikt. Du får en praoskylt av skolan som du ska använda på praoplatsen.

Kom ihåg

Du representerar din skola på arbetsplatsen. Uppträd på ett sätt så att vi blir stolta över dig och att fler elever från skolan blir välkomna dit. Glöm inte att tacka för att du har fått vara där och att de har tagit hand om dig under två viktiga veckor av ditt liv.

Senast ändrad: 2016-11-30 10.38

Uppdaterad av:

Dela sidan: Prao

g q n C

p

Kontakt